Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 457168
Title Emissieloos ontsmetten op de plantmachine : resultaten van proeven met zeer korte dompeltijden en alternatieve vormen van het aanbrengen van fungiciden op de bol, als aanvulling op het reinigen van de bollen in de schuur. (2006)
Author(s) Lans, A.M. van der; Koster, A.T.J.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 23
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) desinfecteren - landbouwwerktuigen - bloembollen - dompelen - emissiereductie - bollen - disinfestation - farm machinery - ornamental bulbs - dipping - emission reduction - bulbs
Categories Bulb and Tuber Flowers
Abstract In de praktijk worden veel bollen, voorafgaand aan het planten, gedurende 15 minuten ontsmet met fungiciden en insecticiden in een dompelketel of douchelijn op het erf. Tijdens en na het ontsmetten bestaat het risico van emissie van fungiciden en insecticiden (o.a. imidacloprid) naar het milieu en met name naar het oppervlaktewater. Grote emissieroutes ontstaan door calamiteiten op het erf, lekkage bij transport van ontsmette bollen, afregenen van middelen van ontsmet fust en het wegwaaien van ontsmette huiden van de bol. Het verplaatsen van de plek van ontsmetten, van op het erf naar het veld, zou deze emissieroutes van fungiciden en insecticiden sterk kunnen verminderen. Verder zou het een grote winst zijn dat bij het ontsmetten op de plantmachine, er geen dompelbadrestanten van gewasbeschermingsmiddelen overblijven. Nu is het gangbaar dat de restanten over het veld wordt uitgereden. Bij het ontsmetten op de plantmachine wordt zoveel gewasbeschermingsmiddel gebruikt als nodig is. In dit project zijn verschillende ontsmettingsmethoden op de plantmachine onderzocht. Belangrijke uitgangspunten in dit onderzoek waren dat er nauwelijks emissie optreedt en dat er geen tijdverlies is bij het planten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.