Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 457194
Title Vangsten en discards van de pulsvissers GO48 & SL42
Author(s) Reijden, K. van der; Rasenberg, M.M.M.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES 14.IMA0354) - 21
Department(s) Vis
Visserij
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) visserij - zeevisserij - zeevissen - samenstelling - pulsvisserij - discards - monitoren - vangstsamenstelling - fisheries - marine fisheries - marine fishes - composition - pulse trawling - discards - monitors - catch composition
Categories Fisheries
Abstract C. Tanis Jaczn. en Zonen C.V. (GO48) en vof Visserijbedrijf C. en J. Brinkman (SL42) zijn in 2012 overgeschakeld naar de pulsvisserij. Vanuit de regeling ‘Duurzame Ontwikkeling Visserijgebieden’ is subsidie toegekend voor de innovatie van de pulskortuigen van beide schepen. Binnen dit project was afgesproken om een document op te leveren met de discard gegevens van beide schepen, deze notitie. Dit betroffen gegevens van twee rnemersreizen en gegevens van twee monitoringsprojecten, afkomstig uit andere projecten. Zo namen beide schepen deel aan het VIP project ‘Praktijknetwerk Netinnovatie’, waaronder de waarnemersreizen vielen. Daarnaast hebben beide schepen deelgenomen aan een monitorprogramma van IMARES; de SL42 nam deel aan de pulskormonitoring, de GO48 aan de discardmonitoring.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.