Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 457203
Title ICW-nota's digitaal beschikbaar
Author(s) Massop, H.T.L.; Bolt, F.J.E. van der
Source Stromingen : vakblad voor hydrologen 19 (2013)1. - ISSN 1382-6069 - p. 53 - 54.
Department(s) Integraal water-en stroomgeb.management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) hydrologie - bodemwater - grondwater - oppervlaktewater - wetenschappelijk onderzoek - publicaties - databanken - hydrology - soil water - groundwater - surface water - scientific research - publications - databases
Categories Water Management (General) / Soil Physics
Abstract Het ICW is opgericht naar aanleiding van de watersnood van 1953. De door zout water geïnundeerde gronden weer geschikt maken voor landbouwkundige productie ging daarmee gepaard. Het onderzoek van destijds is o.a. vastgelegd in de zogenaamde ICW nota's. Anno 2013 zijn er vele rapporten gescand en daarmee beter toegankelijk gemaakt voor het werkveld van de hydrologie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.