Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 457249
Title Van internationaal naar provinciaal natuurbeleid : de doorwerking van internationale afspraken over behoud en herstel biodiversiteit naar de provincies
Author(s) Schmidt, A.M.; Knegt, B. de
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2566) - 25
Department(s) Applied Spatial Research
Biodiversity and Policy
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) biodiversiteit - richtlijnen (directives) - eu regelingen - overeenkomsten - indicatoren - natuurbeleid - provincies - natuurbescherming - noord-holland - biodiversity - directives - eu regulations - agreements - indicators - nature conservation policy - provinces - nature conservation - noord-holland
Categories Nature Conservation Policy / Nature Management (General)
Abstract Dit rapport is in opdracht van de provincie Noord-Holland opgesteld. Het gaat in op de betekenis en het belang van biodiversiteit. Het gaat in op wat er op internationall niveau is afgesproken over het behoud en herstel van biodiversiteit, dit in het kader van wetten en verdragen. Vervolgens wordt ingegaan op hoe deze afspraken vertaald zijn in nationaal beleid en uiteindelijk doorwerken op provinciaal niveau. Het heeft als doel de provincie Noord Holland handvatten te bieden voor het formuleren van provinciale beleidsdoelen en indicatoren voor de evaluatie van desbetreffende doelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.