Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 457301
Title Automatisch onkruid bestrijden PPL-094 : doorontwikkelen algoritmes voor herkenning onkruid in uien, peen en spinazie
Author(s) Hemming, J.; Barth, R.; Nieuwenhuizen, A.T.
Source Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 21
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
GTB Tuinbouw Technologie
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) akkerbouw - groenteteelt - veldgewassen - uien - penen - spinazie - precisielandbouw - onkruidbestrijding - gewasbescherming - geografische informatiesystemen - gegevensverwerking - arable farming - vegetable growing - field crops - onions - carrots - spinach - precision agriculture - weed control - plant protection - geographical information systems - data processing
Categories Arable Farming / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Detectie van onkruiden in een volvelds gewas als spinazie heeft zeker kans van slagen. Op basis van het beschikbare beeldmateriaal zijn richtingen aangegeven hoe onkruid in volvelds gewassen herkend kan worden. Detectie van onkruiden in uien is mogelijk. Op basis van historisch beeldmateriaal op lage en hoge resolutie, aangevuld met een goede kasproef met beelden op hoge resolutie hebben aangetoond dat onkruid van geclusterde zaaiui kan worden onderscheiden. Voor detectie van onkruiden in peen gaat vrijwel hetzelfde op als beschreven bij de uien. Peen heeft namelijk ook een zeer sprieterig blad karakter. Belangrijk extra onderscheid is dat peen na de kieming twee verschillende karakteristieke vormen heeft.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.