Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 457302
Title Plantspecifieke data uit onkruidherkenning : PPL-138
Author(s) Nieuwenhuizen, A.T.; Hemming, J.; Verwijs, B.R.
Source Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 10
Department(s) Agrosystems
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Agro Field Technology Innovations
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) akkerbouw - precisielandbouw - onkruiden - gewasbescherming - detectie - gegevensverwerking - plaatselijke toepassing - geografische informatiesystemen - onkruidwieders - arable farming - precision agriculture - weeds - plant protection - detection - data processing - topical application - geographical information systems - weeders
Categories Arable Farming / Cropping Systems
Abstract Het ontwikkelen van cameragestuurde intrarijwieders is een van de voorbeelden van ontwikkelingen richting hightech precisielandbouw. Voor deze vorm van precisielandbouw wordt veel informatie verzameld die maar ten dele gebruikt wordt in het gewasmanagement en bedrijfsvoering van het akkerbouwbedrijf. Bij de ontwikkeling van een cameragestuurde intrarijwieder wordt de opgenomen informatie alleen verwerkt en gebruikt voor het op het juiste moment aansturen van schoffelelementen die in de rij werken. Met de recent ontwikkelde plantentelmachine worden, op dit moment, alleen suikerbietenplanten geteld. Bij beide machines bevatten de beelden ook informatie waarmee bijvoorbeeld de onkruiddruk, groeistadium en plantkleur van het cultuurgewas opgenomen kan worden. Wanneer de verkregen data aan GPS data wordt gekoppeld kan locatie specifieke data verzameld worden waardoor de data onder andere ook grafisch gepresenteerd kan worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.