Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 457305
Title Onderzoek naar gebruikte standaarden voor data uitwisseling van FMIS (44) : een onderzoek in het kader van het Programma voor Precisielandbouw
Author(s) Robbemond, R.M.; Kruize, J.W.
Source [Den Haag] : LEI Wageningen UR - 74
Department(s) Innovation- and Risk Management and Information Governance
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) akkerbouw - precisielandbouw - agrarische bedrijfsvoering - gegevens verzamelen - computer software - geografische informatiesystemen - arable farming - precision agriculture - farm management - data collection - computer software - geographical information systems
Categories Arable Farming / Cropping Systems
Abstract Het informatiesysteem van de akkerbouwer is in dit onderzoek centraal gesteld. Om een overzicht te krijgen van de huidige farm management informatiesystemen (FMIS) is er een lijst opgesteld. Deze lijst bestaat uit 262 verschillende FMIS van 143 softwareleveranciers gericht op teelt in de akkerbouw. Uit deze lijst is in samenwerking met AGCO, de initiatiefnemer van het project, een shortlist opgesteld door softwareleveranciers te selecteren die zich richten op de wereldwijde markt. Daarnaast is uit de werelddelen Noord-Amerika, Oceanië, en Europa een applicatie gekozen als vergelijking. Om een beeld te krijgen van de regionale markt zijn de software leveranciers gekozen die de Nederlandse akkerbouwers ondersteunen. Voor ieder geselecteerd softwarebedrijf is een overzicht gemaakt van de FMIS die worden aangeboden en ondersteuning bieden aan teelt in de akkerbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.