Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 457345
Title Beheersing van bollenmijt in Zantedeschia : invloed van bewaaromstandigheden en de bestrijdingsmogelijkheden van heetstook
Author(s) Conijn, C.G.M.; Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 27
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) mijten - zantedeschia - knollen - opslag - plantenplagen - rhizoglyphus echinopus - plantenziektebestrijding - plagenbestrijding - heteluchtbehandeling - bloembollen - mites - zantedeschia - tubers - storage - plant pests - rhizoglyphus echinopus - plant disease control - pest control - hot air treatment - ornamental bulbs
Categories Bulb and Tuber Flowers / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Bij de bewaring van Zantedeschia knollen wordt bollenmijt als een probleem ervaren. Knollen gaan geheel verloren tijdens de bewaring door een aantasting van bollenmijt. Uitvalpercentages van 10 tot 50% in partijen komen voor en hebben dan ook grote financiële consequenties. In onderzoek uit 2004 is naar voren gekomen dat het hier gaat om de bollenmijt Rhizoglyphus echinopus. Een bollenmijt die in veel bolgewassen voorkomt, meestal secundair optreedt maar bij grote aantallen behoorlijke schade op kan leveren. Als de factoren bekend zijn waardoor mijtaantasting optreedt, is aantasting en daarmee schade te voorkomen. Bestrijden van deze mijtaantasting lijkt heel goed mogelijk met een hetelucht-behandeling zoals dat bij freesia al wordt toegepast. In dit onderzoekproject is onderzocht onder welke omstandigheden bollenmijten schade in Zantedeschia knollen veroorzaken. Nagegaan is of het de bewaaromstandigheden zijn die aantasting in de hand werken. Voor de bestrijding van bollenmijt is onderzocht of dit mogelijk is door middel van een hetelucht behandeling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.