Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 457346
Title Bladbemesting ter voorkoming van N-gebrek bij hyacint
Author(s) Dam, A.M. van; Korsuize, C.A.; Vreeburg, P.J.M.; Dijkema, M.H.G.E.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 23
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) hyacinthus orientalis - hyacinten - bemesting - toediening op blad - stikstof - bloembollen - teelt - hyacinthus orientalis - hyacinths - fertilizer application - foliar application - nitrogen - ornamental bulbs - cultivation
Categories Bulb and Tuber Flowers
Abstract Hyacint wordt, ter voorkoming van ziektenverspreiding, niet of nauwelijks beregend. Hierbij treedt in droge perioden vaak een stikstofgebrek op in de wortelzone, omdat N-giften aan de grond niet ingespoeld worden. Hierdoor hebben hyacintenbollen bij de oogst een laag N-gehalte, waardoor de kwaliteit van de bloemen sterk kan verminderen. Ook bij andere gewassen kan dit optreden, met name in de Bollenstreek, waar beregening voor de watervoorziening niet nodig is. Stikstof kan echter ook opgenomen worden door het blad, waarop meststoffen direct toegediend kunnen worden. Hierbij is geen neerslag of beregening nodig, zodat het gewas ook tijdens droogte gevoed kan worden. Het is echter niet bekend hoeveel stikstof door het blad opgenomen kan worden, en hoe snel de opname plaatsvindt. Nu nieuwe gebruiksnormen het gebruik van stikstof nog meer dreigen te beperken dan tot nog toe, is een efficiënte N-bemesting extra van belang. Doel van dit project was te bepalen in welke mate en op welke manier N-bladbemesting ingezet kan worden voor betrouwbare en efficiënte bemesting van hyacint. Het effect van N-bladbemesting op de opbrengst van hyacint is getest in een veldproef met de cultivars Pink Pearl en Anna Marie. Omdat het hier resultaten van slechts één proefjaar betreft, met specifieke proefomstandigheden, kunnen de conclusies niet als algemeen geldig beschouwd worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.