Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 457589
Title Onderzoek naar de ammoniakemissie van stallen L : natuurlijk geventileerde ligboxenstal met een geprofileerde vloer voor melkvee, winterperiode = Cubicle housing system with a profiled floor for dairy cattle, winter period
Author(s) Huis in 't Veld, J.W.H.; Groot Koerkamp, P.W.G.
Source Wageningen : IMAG (IMAG rapport 2001-08) - 16
Department(s) Institute of Agricultural and Environmental Engineering
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) melkveehouderij - stallen - ligboxen - huisvesting van koeien - ammoniakemissie - luchtkwaliteit - natuurlijke ventilatie - mestschuiven - dairy farming - stalls - cubicles - cow housing - ammonia emission - air quality - natural ventilation - dung scrapers
Categories Animal Housing, Management and Care / Cattle
Abstract De ammoniakemissie uit een natuurlijk geventileerde ligboxenstal voor melkvee werd gemeten. Het loopgedeelte van de dieren was uitgevoerd met dichte, geprofileerde vloerelementen van 3 bij 1 meter. De vloer had een afschot van 1 cm naar het midden, haaks op de lengterichting. Om iedere vijf (soms zes) vloerelementen was een metalen rooster aangebracht van 18 cm breed. De vaste mest en urine werden regelmatig met een aangepaste mestschuif in de onderliggende kelder geschoven. Doordat de mestkelder nagenoeg was afgesloten werd de ammoniakemissie uit de kelder in principe geminimaliseerd. Het oppervlak van de vloerelementen was voorzien van groeven die naast de afvoer van urine ook de beloopbaarheid van de vloer bevorderen. De gemeten ammoniakemissie uit de stal werd vergeleken met de emissiefactor voor melkkoeien die gehuisvest zijn in een ligboxenstal met roostervloer en mestkelder.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.