Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 458091
Title Belangennetwerken in de sportvisserij
Author(s) Breedijk, M.A.C.
Source Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 458) - 94
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1997
Keyword(s) hengelsport - sportvissen - particuliere organisaties - semi-overheidsbedrijven - economie - gebruikswaarde - economische impact - nederland - angling - game fishes - private organizations - semiprivate organizations - economics - use value - economic impact - netherlands
Categories Sport / Fisheries
Abstract In het kader van de Toekomstverkenning Sportvisserij is het gewenst meer inzicht te krijgen in de organisatiestructuur van de sportvisserij en de daarmee samenhangende belangennetwerken. Via literatuuronderzoek en interviews met sleutelinformanten zijn de relaties tussen sportvisserijorganisaties onderling en met verschillende actoren binnen en buiten de sportvisserij onderzocht. Kenmerk is een concentratietendens: eerst ontstonden hengelsportverenigingen, pachtfondsen en pootvisfondsen. Deze gingen samenwerken binnen federaties, die zich vervolgens verenigden onder grotere koepels. Deze koepels verkeren in verschillende stadia van een professionaliseringsproces waarbij, uit de onderling versterkende werking van de interne dienstverlening en het aantal aangesloten leden, (financiële) ruimte ontstaat voor externe belangenbehartiging.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.