Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 458162
Title Verkeersintensiteit van zwaar verkeer op plattelandswegen in 1990 - 1995
Author(s) Wilde, J.G.S. de
Source Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 480) - 49
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1997
Keyword(s) dichtheid - wegtransport - verkeer - tellen - basisproducten - plattelandswegen - bedrijfswegen - nederland - density - road transport - traffic - counting - commodities - rural roads - farm roads - netherlands
Categories Transport Sector
Abstract t
Elektronische telapparatuur is bij vorst onbetrouwbaar. Om de jaarintensiteit te berekenen moet voor de vorstperioden een schatting worden gemaakt. De jaarintensiteit is een cruciale schakel bij het ophogen van dag- naar jaarwaarden, die een grote besparing oplevert bij het onderzoek naar de verkeersbelasting. De schatting wordt gemaakt door te vergelijken met resultaten van mechanische telapparatuur. Het zware verkeer bedraagt slechts 4% van al het gemotoriseerde verkeer, hoewel dit aandeel sterk schommelt en groter is naarmate de weg smaller is. Op de smalste wegen komt in de oogstperiode 27% meer zwaar verkeer voor dan in het poot- en groeiseizoen. Op de andere wegen is dit omgekeerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.