Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 459715
Title Model voor het berekenen van ijklijnen
Author(s) Trijp, J.M.P. van; Roos, A.H.; Tuinstra, L.G.M.Th.
Source Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 91.02) - 13
Department(s) Wageningen Food Safety Research
Publication type Research report
Publication year 1991
Keyword(s) aflatoxinen - meters - kalibratie - kleinste kwadraten - fouten - aflatoxins - gauges - calibration - least squares - errors
Categories Statistical Analysis
Abstract Bij de bepaling van het aflatoxine B1 gehalte werd met behulp van een standaardreeks een ijklijn geconstrueerd volgens de kleinste kwadraten methode met toepassing van een wegingsfactor g=1. Een lineariteitsplot wordt gebruikt om te selecteren welke ijkpunten van de standaardreeks worden opgenomen in de ijklijn. Deze twee procedures gaan uit van een verschillend model voor de meetfouten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.