Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 459765
Title Ontwikkeling van een bepalingsmethode voor magere melkpoeder in kunstmelkvoeder met FPLC
Author(s) Korbee, H.J.; Kamp, H.J. van der; Frankhuizen, R.
Source Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 91.30) - 17
Department(s) Wageningen Food Safety Research
Publication type Research report
Publication year 1991
Keyword(s) voedselanalyse - melkvervangers - imitatiemelk - imitatieroom - melkpoeder - vloeistofchromatografie - food analysis - milk substitutes - imitation milk - imitation cream - dried milk - liquid chromatography
Categories Dairy Products
Abstract Op grond van EEG-verordening 1725/79 wordt financiële steun verleend voor de verwerking van magere melkpoeder (MMP) en ondermelk in kunstmelkvoeders (KUVO's). De verwerkte hoeveelheid MMP kan gecontroleerd worden m.b.v de Resmini-methode welke gestoord kan worden door niet-melkeiwitten, zoals soja- en viseiwitten maar ook door wei-eiwitten en lecithine. Daarnaast kan de verwerking van MMP, gedroogd bij hoge temperatuur (zgn. high-heat poeder) te hoge waarden geven, veroorzaakt door de coprecipitatie van wei-eiwitten met caseines. Doel van dit onderzoek is een analysemethode te ontwikkelen voor de bepaling van MMP in KUVO die ook bij verwerking van lage percentages MMP betrouwbare resultaten geeft. Bovendien moet de opwerking van de monsters relatief eenvoudig zijn terwijl de verhittingsgraad van de MMP en de matrixbestanddelen het analyseresultaat niet mogen beïnvloeden. Tevens is onderzocht of het gehalte zoete en zure karnemelkpoeders (toegevoegd i.p.v. MMP) bepaald kan worden indien deze zijn verwerkt in KUVO's.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.