Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 459772
Title Onderzoek naar chemische en sensorische eigenschappen van verschillende merken bier
Author(s) Cramwinckel, A.B.; Mazijk - Bokslag, D.M. van; Labrijn, J.F.; Lam, R.; Herstel, H.
Source Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 91.54) - 24
Department(s) Wageningen Food Safety Research
Publication type Research report
Publication year 1991
Keyword(s) bieren - bierbereiding - chemische samenstelling - sensorische evaluatie - organoleptische kenmerken - beers - brewing - chemical composition - sensory evaluation - organoleptic traits
Categories Sensory Sciences
Abstract Op verzoek van de Consumentenbond zijn in januari 1991 31 monsters bier chemisch en sensorisch onderzocht. Het chemisch onderzoek betrof bepalingen van SO2, nitraat, alcohol, eiwitten, koolhydraten en as. Tevens is de energie-waarde van de bieren berekend. Het sensorisch onderzoek bestond uit een vooronderzoek met de Free Choice Profiling methode om na te gaan welke termen relevant zijn in het beschrijven van verschillen tussen de bieren. Met deze termen zijn alle bieren door het panel beschreven. Een derde sensorisch onderzoek betrof de vraag of blind geteste monsters gemakkelijk binnen een categorie te plaatsen zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.