Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 460110
Title Koriander en venkel : I. Ontwikkeling van een gaschromatografische methode voor de bepaling van petroselinezuur : II. Inventariserend onderzoek naar olie- en petroselinezuurgehalte
Author(s) Kamp, H.J. van der; Coors, R.G.; Oostrom, J.J. van; Jong, J. de
Source Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 90.31) - 20
Department(s) Wageningen Food Safety Research
Publication type Research report
Publication year 1990
Keyword(s) coriandrum sativum - foeniculum vulgare - venkel - oleïnezuur - gaschromatografie - coriandrum sativum - foeniculum vulgare - fennel - oleic acid - gas chromatography
Categories Food Analysis
Abstract In het kader van het DLO-programma "Plantaardige technische oliën als niemo1e landbouwgrondstoffen voor de industrie" is een gaschromatografische methode ontwikkeld voor de bepaling van petroselinezuur in koriander- en venkelzaad. Met een capillaire CP Sil 88 kolom is het mogelijk om de in koriander en venkel voorkomende octadeceenzuurisomeren petroselinezuur, oliezuur en vacceenzuur als methylester zodanig van elkaar te scheiden dat deze kwantitatief te bepalen zijn. Met deze methode is onderzoek gedaan naar de genetische variatie van de vetzuursamenstelling van 22 monsters koriander en naar het verschil in zomer- en winterteelt van koriander en venkel. Tevens is van alle monsters het oliegehalte bepaald.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.