Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 460451
Title Evalueren van het massaspectrometrisch onderzoek naar Androstenon in varkensvet
Author(s) Traag, W.A.; Bennekom, E.O. van; Tuinstra, L.G.M.Th.
Source Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 89.36) - 12
Department(s) Wageningen Food Safety Research
Publication type Research report
Publication year 1989
Keyword(s) varkensvlees - beren (varkens) - androstenon - steroïdhormonen - voedselanalyse - immunochemie - massaspectrometrie - gaschromatografie - analytische methoden - pigmeat - boars - androstenone - steroid hormones - food analysis - immunochemistry - mass spectrometry - gas chromatography - analytical methods
Categories Analytical Chemistry
Abstract Vanweg het ontstaan van een onplezierige geur bij de bereiding van varkensvlees afkomstig van beren is het binnen de EEG niet toegestaan om vlees van beren te exporteren naar lidstaten en is in de Bondsrepubliek Duitsland de handel in vlees van beren, met een karkasgewicht van meer dan 40 kg verboden. Aangetoond is dat onder andere androstenon, een steroidhormoon, correleerd met het voorkomen van deze geur. Om te controleren of varkensvlees afkomstig is van beren ouder dan 6 maanden wordt androstenon dan ook gebruikt als parameter. Indien in het vet meer dan 300 pg/kg, androstenon wordt aangetoond , wordt bewezen geacht dat het monster afkomstig is van een beer. Om de controle ook in Nederland te kunnen uitvoeren is door het RIKILT een methode voor het bepalen van androstenon ontwikkeld, gebaseerd op gaschromatografie-massaspectrometrie. De ontwikkelde methode is uitvoerig getest en toegepast bij onderzoek naar het androstenongehalte in spekmonsters van beren, borgen, zeugen, binnenberen en tweeslachtigen. Ook is de methode toegepast voor keuringsdoeleinden en bij de uitvoering van een ringonderzoek. Bij controle na verschijnen van het rapport, van de analyseresultaten van het ringonderzoek bleek dat circa 20% tot 40% van de positief gerapporteerde monsters niet voldeden aan de in het voorschrift gestelde criteria.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.