Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 460522
Title Onderzoek naar de bruikbaarheid van twee enzym immuno assay spottests, als screeningsmethode voor de bepaling van aflatoxine B1 in samengestelde mengvoeders
Author(s) Trijp, J.M.P. van; Tuinstra, L.G.M.Th.
Source Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 89.24) - 24
Department(s) Wageningen Food Safety Research
Publication type Research report
Publication year 1989
Keyword(s) mengvoer - voer - toxische stoffen - mycotoxinen - aflatoxinen - compound feeds - feeds - toxic substances - mycotoxins - aflatoxins
Categories Natural Toxins
Abstract Twee enzym immunoassay spottest zijn vergeleken met een HPLC methode voor het bepalen van aflatoxine B1. De opzet was na te gaan in hoeverre de spottests gebruikt kunnen worden als screeningsmethode van samengestelde mengvoeders bij een tolerantieniveau van10ug/kg. De testen zijn daarbij bekeken op snelheid, betrouwbaarheid rond het afsnijpunt en de efficiency van de extractie voor aflatoxine B1.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.