Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 460852
Title Ontwikkelen van een massaspectrometrische confirmatie methode voor het aantonen van chlooramphenicol in vlees
Author(s) Kienhuis, P.G.M.; Traag, W.A.; Aerts, M.M.L.; Tuinstra, L.G.M.Th.
Source Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 88.40) - 12
Department(s) Wageningen Food Safety Research
Publication type Research report
Publication year 1988
Keyword(s) chlooramfenicol - vlees - bevestigingstesten - massaspectrometrie - lc-ms - gc-ms - vloeistofchromatografie - hplc - analytische methoden - chloramphenicol - meat - confirmatory tests - mass spectrometry - liquid chromatography-mass spectrometry - gc-ms - liquid chromatography - hplc - analytical methods
Categories Food Analysis
Abstract In de EEG zijn onlangs een aantal criteria opgesteld, waaraan voldaan moet worden bij massaspectrametrische analyses, waarbij naast criteria voor de retentietijd, criteria voor het aantal te meten ionen, in relatie tot de ionisatietechniek worden gegeven. Op verzoek van de afdeling diergeneesmiddelen is recentelijk, onder andere in verband met een Nationaal plan en de algemene wens om bij de uitvoeringen van bepalingen met een wettelijke grondslag een confirmatiemethode ter beschikking te hebben, het onderzoek weer opgepakt. Onderzoek is verricht naar een aantal aspecten om te komen tot een goede confirmatie methode. Aandacht is gegeven aan het maken van derivaten, zowel met als zonder matrix, de uniekheid van de bijbehorende spectra, het opwerken van HPLC fracties welke chlooramphenicol bevatten, de lineariteit en reproduceerbaarheld van de GC-MS bij verschillende ionisatie-technieken en -omstandigheden. Parallel aan dit onderzoek zijn er experimenten uitgevoerd met de solid probe, waarbij chlooramphenicol, in vaste vorm , direct via een probe in de bron is gebracht. Ook is er onderzoek verricht naar de toepassing van LC-MS met betrekking tot chlooramphenicol. De resultaten van bovengenoemd onderzoek zullen t.z.t. apart worden gerapporteerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.