Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 460855
Title Natuurlijke androgenen, oestrogenen en progestagenen in bloed, urine en faeces van jonge runderen : een literatuurstudie
Author(s) Berende, P.L.M.; Ginkel, L.A. van; Schilt, R.; Arts, C.J.M.; Stephany, R.W.; Hartog, J.M.P. de
Source Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 88.29) - 26
Department(s) Wageningen Food Safety Research
Publication type Research report
Publication year 1988
Keyword(s) rundveehouderij - kalveren - androgenen - oestrogenen - progestogenen - geslachtshormonen - urine-analyse - bloedanalyse - fecesonderzoek - diergezondheid - literatuuroverzichten - cattle husbandry - calves - androgens - oestrogens - progestogens - sex hormones - urine analysis - blood analysis - faecal examination - animal health - literature reviews
Categories Animal Health and Welfare / Veterinary Pharmacology and Anaesthesiology / Cattle
Abstract Een literatuurstudie is verricht betreffende de gehalten aan androgenen, oestrogenen en progestagenen in bloed, urine en faeces bij vleeskalveren. Omdat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren voor genoemde hormonen in de 3 genoemde matrices bij vleeskalveren zijn ook literatuurgegevens van mannelijke en vrouwelijke fokkalveren in de leeftijdscategorie van ca. 7 tot ca. 11 maanden verwerkt. De meeste analyses zijn uitgevoerd met een radioimmunochemische methode (RIA).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.