Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 461273
Title Inzaai van enkele kruiden in soortenarm grasland bij verschillende inzaaifrequenties
Author(s) Altena, H.J.
Source Wageningen : CABO (CABO - verslag nr. 77) - 14
Department(s) Centre for Agrobiological Research
Publication type Research report
Publication year 1988
Keyword(s) graslanden - hooiland - nederland - weiden - plantengemeenschappen - plantenvermeerdering - zaden - sporen - graslanden, gematigde streken - gematigde klimaatzones - grasslands - meadows - netherlands - pastures - plant communities - propagation - seeds - spores - temperate grasslands - temperate zones
Categories Grasslands / Plant Ecology
Abstract Bij het beheer van graslanden en wegbermen blijkt het vaak lang te duren, voordat zich nieuwe soorten in de vegetatie vestigen. De aanvoer van zaden van nieuwe soorten is een belangrijke beperkende factor. Inzaai van nieuwe soorten is een mogelijkheid om op korte termijn tot een groter soortenrijkdom te komen. In hoeverre hierbij spreiding in het tijdstip van inzaaien van invloed is op het kiemings- en vestigingssucces is bij gewoon biggekruid, margriet, smalle weegbree, echt knoopkruid en duizendblad op zandgrond en op komkleigrond onderzocht in de periode 1984-'87
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.