Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 461310
Title Verslag van werkbezoek aan het Central Food Research Institute in Boedapest van 16-26 november 1986
Author(s) Frankuizen, R.; Herstel, H.
Source Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 87.73) - 16
Department(s) Wageningen Food Safety Research
Publication type Research report
Publication year 1987
Keyword(s) voedselindustrie - voedselonderzoek - voedseltechnologie - voedselchemie - levensmiddelenfysica - onderzoeksinstituten - food industry - food research - food technology - food chemistry - food physics - research institutes
Categories Food Sciences (General)
Abstract In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Hongaarse en Nederlandse Ministeries van Landbouw werd van 16 - 26 november 1986 een werkbezoek gebracht aan het Central Food Research Institute (Keki) in Boedapest. Doel van het bezoek was het uitwisselen van informatie en het uitvoeren van experimenten op het terrein van Nabij Infrarood Reflectie en Transmissie Spectroscopie (Food Physics Division). Onderzoek werd o.a. verricht naar de mogelijkheden van de bepaling van voosheid bij radijs , meligheid bij verduurzaamde doperwten en soortelijk gewicht, alcohol- en suikergehalte van likeur. Bezoeken werden afgelegd aan de afdelingen Food Chemical Division, Food Biology Division en Food Enzymology Division. Op 25 november werd een bezoek gebracht aan Labor HIM o.a . leverancier van de Hongaarse Infrapid (NIRS-instrument) en Contiflo Automatic Analyzers. Door een storing in het meest geavanceerde NIR-systeem van het Keki Instituut, de Neotec-6450 en het hoge bezettingspercentage van de overige NIRS-apparatuur konden een aantal werkzaamheden niet of niet geheel worden uitgevoerd. Ook het ontbreken van moderne computers en software voor data acquisitie, een gevolg van de Amerikaanse boycot op de export van high tech apparatuur, lag hieraan ten grondslag. Het één en ander werd echter voor een groot deel gecompenseerd door de veelheid aan informatie, die met name dr. K. Kaffka, dr I. Conczy en zijn medewerkers verstrekten op het gebied van niet-destructieve analyse aan fruit en groente. Opvallend was de samenwerking met andere afdelingen waar het gaat om positieve kwaliteitskenmerken. Veelvuldig wordt niet alleen gekeken naar chemische parameters maar ook naar fysische en sensorische. Bij laatstgenoemde techniek lijken aroma's een steeds belangrijker rol te gaan spelen. Het bezoek aan het bedrijf Labor MIM o.a. leverancier van de Hongaarse Infrapid analyzer en Contiflo Automatic Analyzers verliep enigszins stroef. Naast genoemde apparatuur produceert het bedrijf apparatuur voor de Hongaarse defensie, hetgeen waarschijnlijk de reden is waarom ik maar een beperkte rondleiding kreeg. Voor de West Europese consument is deze apparatuur echter weinig interessant in verband met het gebruik van sterk verouderde computertechnieken. Zowel de bezoeken aan de verschillende afdelingen, de uitwisseling van informatie als de uitgevoerde experimenten hebben veel kennis opgeleverd omtrent het gebruik van Nabij Infrarood Spectroscopie in het algemeen en voor het onderzoek van fruit en groente in het bijzonder.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.