Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 462158
Title Verslag van bezoek aan het Central Food Research Institute en enkele andere instituten te Boedapest, 3 t/m 8 juni 1985
Author(s) Herstel, H.
Source Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 85.53)
Department(s) Wageningen Food Safety Research
Publication type Research report
Publication year 1985
Keyword(s) voedselindustrie - voedselonderzoek - voedseltechnologie - voedselkwaliteit - kwaliteitscontroles - onderzoeksinstituten - proefstations - hongarije - food industry - food research - food technology - food quality - quality controls - research institutes - experimental stations - hungary
Categories Food Sciences (General)
Abstract In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Hongaarse en Nederlandse Ministeries van Landbouw werd een bezoek gebracht aan het Central Food Research Institute (Kéki) en enkele andere onderzoekinstellingen in Boedapest en de omgeving. Voorheen werden al door RIKILT medewerkers bezoeken aan het Kéki en andere instituten gebracht (zie rapport 85.6, Langerak) vooral in het kader van onderzoek op het gebied van voedseldoorstraling. Ditmaal was het bezoek er op gericht inzicht te krijgen in het programma en niveau van onderzoek bij het Kéki anders dan op het gebied van voedseldoorstraling teneinde na te gaan of het belangrijk is contacten c.q. samenwerking op deze terreinen op te bouwen. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele andere instellingen die zich bezighouden met controle en kwaliteit van voedingsmiddelen te bezoeken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.