Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 463202
Title Bepaling van chlooramfenicol in melk met reduktieve LCEC
Author(s) Hooijerink, H.; Ruig, W.G. de; Buizer, F.G.
Source Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 83.69) - 5
Department(s) Wageningen Food Safety Research
Publication type Research report
Publication year 1983
Keyword(s) chlooramfenicol - vloeistofchromatografie - antibiotica - emulsies - elektroanalytische analyse - melk - analytische scheikunde - chloramphenicol - liquid chromatography - antibiotics - emulsions - electroanalytical analysis - milk - analytical chemistry
Categories Food Chemistry
Abstract Doel van dit onderzoek is: Ontwikkelen van een kwantitatieve bepaling van chlooramfenicol in melk op het ug/1 niveau met behulp van reduktieve LCEC. Het is bekend dat bij het extraheren van lichaamsvloeistoffen, zoals urine en melk, zeer snel emulsies optreden. Door gebruik te maken van Extrelut kolommen is het emulsieprobleem opgelost. Om het eventueel aanwezige vet te verwijderen volgt nog een vloeistof/vloeistof extraktie. Uiteindelijk vindt reduktieve elektrochemische detektie plaats na een vloeistofchromatografische scheiding.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.