Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 464308
Title Zoutophoping en -uitspoeling in samenhang met het druppelsysteem bij de teelt op steenwol = The influence of the drip system upon the accumulation and leaching of salts in rockwool cultures
Author(s) Noordwijk, M. van; Raats, P.A.C.
Source Haren Gr. : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 9-81) - 37
Department(s) Institute for Soil Fertility
Publication type Research report
Publication year 1981
Keyword(s) greppelbevloeiing - verbetering - steenwol - verzilting - natrium - bodem - oppervlakte-irrigatie - furrow irrigation - improvement - rockwool - salinization - sodium - soil - surface irrigation
Categories Horticulture / Plant Production Systems
Abstract Bij gebruik van steenwol als substraat voor de teelt van tuinbouwgewassen kunnen problemen ontstaan verband houdend met het verdelingspatroon van de voedingsoplossing. In dit rapport wordt het transportproces van de voedingsoplossing beschreven aan de hand van proefnemingen met een kleurstof. Vanuit theoretisch oogpunt wordt aangegeven in welke mate doorspoeling nodig kan zijn bij gebruik van slecht of matig gietwater. Tenslotte worden praktische adviezen gegeven over de plaatsing van druppelaars en afvoerspleten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.