Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 464886
Title Tijdstudies voor het baggeren, opschonen, verruimen/profileren en graven van sloten met hydraulische graafmachines
Author(s) Sprik, J.B.; Boogaard, W.C.A.M. van den
Source Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1207) - 34
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1980
Keyword(s) schoonmaken - sloten - drainage - arbeid (werk) - onderhoud - graafmachines - inventarisaties - cleaning - ditches - drainage - labour - maintenance - excavators - inventories
Abstract Voor het beoordelen en opstellen van kostenramingen is inzicht in de te verwerken hoeveelheden en de productiemogelijkheden van de in te zetten machines nodig. Calculatienormen moesten worden aangepast. In de laatste twee decennia zijn namelijk voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden op cultuurtechnische werken de draglines vervangen door hydraulische graafmachines.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.