Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 476694
Title Verspreiding van Arabis-mozaïekvirus in tulp en andere bolgewassen
Author(s) Kock, M.J.D. de; Dees, R.H.L.; Lemmers, M.E.C.; Martin, W.S.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 60
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bloembollen - tulipa - arabis-mozaïekvirus - groenbemesters - proefvelden - detectie - besmetting - vollegrondsteelt - gewasbescherming - plagenbestrijding - ornamental bulbs - tulipa - arabis mosaic virus - green manures - experimental plots - detection - contamination - outdoor cropping - plant protection - pest control
Categories Plant and Crop Protection (General) / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Sinds 2006 is Arabismozaïekvirus (ArMV) een probleem voor de export van tulpen en lelies. Het virus kan symptoomloos aanwezig zijn in planten en de verspreiding gaat via vrijlevende aaltjes in de grond. In dit onderzoek wordt uitgezocht welke bolgewassen en groenbemesters door ArMV kunnen worden geïnfecteerd, of er besmette percelen zijn en of er andere vectoren zijn. Er wordt gekeken naar detectiemethoden en varianten van het virus. Ook het verloop van het virus op percelen en mogelijkheden om het virus te beheersen zijn onderdeel van het project.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.