Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 476705
Title Capacitive bioanodes for electricity storage in Microbial Fuel Cells
Author(s) Deeke, A.
Source Wageningen University. Promotor(en): Cees Buisman, co-promotor(en): Bert Hamelers; Annemiek ter Heijne. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571105 - 151
Department(s) Environmental Technology
WIMEK
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2014
Keyword(s) afvalwaterbehandeling - organische stof - brandstofcellen - energiebronnen - elektriciteit - opslag - energiegebruik - elektrodes - elektrolyten - bio-energie - onderzoek - biobased economy - waste water treatment - organic matter - fuel cells - energy sources - electricity - storage - energy consumption - electrodes - electrolytes - bioenergy - research - biobased economy
Categories Energy / Waste Water Treatment
Abstract Denkend aan het opraken van de fossiele brandstoffen, wordt de noodzaak om naar hernieuwbare alternatieven te kijken alleen maar groter. Zon, wind, water en biomassa zijn al hernieuwbare bronnen die actueel gebruikt worden. Maar voor zonne-, wind- en waterenergie beperkt die discontinue aanwezigheid de verdere ontwikkeling en wordt de noodzaak voor elektriciteitsopslag benadrukt. Een andere technologie voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking is de microbiële brandstofcel (MFC). In een MFC worden de organische bestanddelen van het afvalwater rechtstreeks in elektrische energie omgezet. MFCs zijn een opkomende technologie van de afgelopen 10 jaar en vele onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de verbetering van de stroomdichtheid en het vermogen. De continue verwerking van het afvalwater vraagt om opslag van het afvalwater of om opslag van de geproduceerde elektriciteit. Opslag van de elektriciteit kan bewerkstelligd worden door het combineren van een MFC met een condensator.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.