Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 476743
Title Analyse van een Spotspray van een PWM-dop
Author(s) Groot, T.T.; Nieuwenhuizen, A.T.; Zande, J.C. van de
Source Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 33
Department(s) Agrosystems Research
Agro Field Technology Innovations
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) precisielandbouw - spuitapparatuur - druppelgrootte - spuitdoppen - gesimuleerde drift van de spuitvloeistof - sensors - fruitgewassen - boomgaarden - spuitbomen - gewasbescherming - precision agriculture - spraying equipment - droplet size - fan nozzles - simulated spray drift - sensors - fruit crops - orchards - spray booms - plant protection
Categories Fruit and Nut Crops / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Sensor gestuurde spuitsystemen waarmee doormiddel van een sensor een kwantitatieve aantasting of hoeveelheid onkruid in het veld gemeten kan worden vragen om spuitsystemen met een variabele dosering. Eén methode om dat te realiseren is met een Pulse Width Modulation (PWM) techniek het debiet te variëren. Dit systeem bestaat uit een klep die met een hoge frequentie open en dicht wordt gezet. Het spuitbeeld varieert daarmee binnen de PWM-cyclustijd. Met deze debietinstellingen kunnen spotsprays worden uitgevoerd waarbij de dop meerdere PWM-cycli opengezet wordt om individuele planten een specifieke dosis te geven. In dit onderzoek wordt de druppelverdeling van een PWM-gemoduleerde dop als functie van de cyclustijd onderzocht voor een debiet van 20% en 50%. In onderdeel 1 wordt met een PDPA het druppelgrootte- en snelheid-spectrum op drie verschillende posities onder de dop gemeten. In onderdeel 2 wordt de druppelverdeling van spotsprays in kaart gebracht. De techniek wordt in het veld bij een snelheid tot 20 km/u toegepast, deze snelheden zijn niet te realiseren in het PDPA-lab. Om toch een indicatie van de spotspray bij deze snelheden te krijgen is met ventilatoren een ‘rijwind’ aangebracht. In onderdeel 3 is depositie van individuele spotsprays bepaald met een bewegende dop bij snelheden van 1 m/s (3.6 km/u), 2m/s (7.2 km/u) en 4m/s (14.4 km/u). De spotsprays worden met zwarte kleurstof (Nigrosine) en BSF uitgevoerd, uit de Nigrosine metingen kan bij benadering een druppelverdeling bepaald worden en uit de BSF-metingen een kwantitatieve depositie. PDPA-metingen kunnen niet aan deze individuele spotsprays gedaan worden omdat het meetvolume van de PDPA erg klein is (~ 1 mm3) moeten er honderden spotsprays geaccumuleerd worden om aan voldoende druppels te komen voor een betrouwbaar druppelgrootte- en snelheids-spectrum.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.