Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 476762
Title Microgasturbines in energie-extensieve glastuinbouwbedrijven
Author(s) Swinkels, G.L.A.M.; Braak, N.J. van de; Kempkes, F.L.K.
Source Wageningen : Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG nota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek P 2003-09) - 37
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
Agrotechnology and Food Sciences
AFSG Agrisystems & Environment
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) kassen - energiegebruik - warmtekrachtkoppeling - opwekking van elektriciteit - kastechniek - greenhouses - energy consumption - cogeneration - electricity generation - greenhouse technology
Categories Greenhouse Technology
Abstract Nederlandse tuinders die energie-extensieve gewassen telen, worden evenals hun veel gas verbruikende collega's geconfronteerd met de eis hun energieverbruik terug te dringen. Juist door het lage gasverbruik is het voor deze tuinders ectra moeilijk om hieraan te voldoen. De inzet van een kleine warmtekrachtinstallatie aangedreven door een micoturbine maakt het wellicht mogelijk de besparingen te realiseren door zelfopwekking van de op deze bedrijven benodigde elektriciteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.