Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 476764
Title Wandelende meetbox zet eerste stappen
Author(s) Balendonck, J.
Source Kas techniek 2014 (2014)7. - p. 14 - 17.
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) glastuinbouw - kastechniek - semi-gesloten kassen - klimaatregeling - sensors - meting - temperatuur - vochtigheid - automatisering - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - greenhouse technology - semi-closed greenhouses - air conditioning - sensors - measurement - temperature - humidity - automation - agricultural research
Categories Greenhouse Technology / Horticulture
Abstract Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben in het kader van het Gezonde Kas-project voor het eerst het klimaat geregeld op basis van meerdere draadloze sensoren voor temperatuur en luchtvochtigheid. Doel was om de klimaatcomputer te laten sturen op basis van het punt in de kas waar het laagste dauwpunt gemeten werd. Omdat het klimaat in de kas van plek tot plek en in de tijd kan variëren, zal dat dus niet altijd dezelfde plek zijn. Op die manier ontstaat een regeling waarbij de meetbox als het ware kan wandelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.