Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 476767
Title Onderzoek naar schade bij aspergeplanten door de aaltjes P. penetrans en H. betae : projectrapport van schadeonderzoek bij aspergeplanten met de plantparasitaire aaltjes Pratylenchus penetrans en Heterodera betae
Author(s) Hoek, H.; Molendijk, L.P.G.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 37
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) groenteteelt - asparagus - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne chitwoodi - meloidogyne fallax - pratylenchus penetrans - heterodera - opbrengst - schade - vegetable growing - asparagus - plant protection - plant parasitic nematodes - meloidogyne chitwoodi - meloidogyne fallax - pratylenchus penetrans - heterodera - outturn - damage
Categories Stem Vegetables / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Een perceel dat besmet is met Fusarium oxysporum of met quarantaine organismen zoals Meloidogyne chitwoodi (het maïswortelknobbelaaltje) of Meloidogyne fallax (het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje) is ongeschikt voor het opkweken van aspergeplanten. Daarnaast worden Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje) en Heterodera betae (gele bietencysteaaltje) door de praktijk als zeer schadelijke aaltjessoorten beschouwd, omdat ze mogelijk (veel) opbrengstverlies kunnen veroorzaken. Teelt van aspergeplanten op percelen die besmet zijn met wortellesieaaltjes en/of met gele bietencysteaaltjes is naar de mening van de praktijk dan ook (te) risicovol. Bij percelen die (in lichte mate) met deze aaltjes zijn besmet, zal de plantenkweker de afweging maken of ze al of niet bruikbaar zijn voor de opkweek van aspergeplanten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.