Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 476807
Title Vochtvoorziening van uitgroeiende champignons
Author(s) Straatsma, G.; Amsing, J.G.M.
Source Wageningen : Plant Research International, Team Paddenstoelen - 15
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
PRI Biodiversity and Breeding
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) paddestoelen - agaricus bisporus - vochtgehalte - eetbare paddestoelen - mushrooms - agaricus bisporus - moisture content - edible fungi
Categories Edible fungi
Abstract Een onlangs door PPO uitgevoerd literatuuronderzoek maakte duidelijk dat 30% van de totaal aanwezige hoeveelheid water in compost en dekaarde verdwijnt in slechts enkele dagen voor en tijdens de oogst. Dit geeft aan dat het erg belangrijk is om een voldoende watervoorraad in compost en dekaarde aan te brengen. In het teeltsysteem zijn de momenten van het vullen van doorgroeide compost en de periode van dekaarde#ingroei geschikte momenten om vocht te geven. Het eerste deel van de PT opdracht aan PPO bestond eruit om een teeltproef uit te voeren met verschillende niveaus van watergiften op de genoemde tijdstippen (onderwerp 1). De grote vraag naar vocht in een relatief korte periode was bij PPO reden geweest om een kleine proef te doen met een aanvullende watergift in de compost, met slangen, direct voorafgaand aan de oogst. Dit leidde tot een opbrengstverhoging. In opdracht van PT werd onderzocht of een watergift met slangen in praktijkteelten toepasbaar was (onderwerp 2). De doelstelling van de PT opdracht was om de betrouwbaarheid van een hoge champignonopbrengst/kwaliteit te verbeteren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.