Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 476808
Title Kwaliteit en buffering in de keten : tussenrapportage 2007
Author(s) Harkema, H.; Amsing, J.G.M.; Boerrigter, H.; Sonnenberg, A.S.M.
Source Wageningen : Plant Research International, Paddenstoelen - 70
Department(s) Post Harvest Technology
PRI Biodiversity and Breeding
Plant Breeding
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) eetbare paddestoelen - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaarziekten - vochtgehalte - verpakkingsmaterialen - koelcellen - edible fungi - keeping quality - storage disorders - moisture content - packaging materials - cold stores
Categories Edible fungi
Abstract Verbetering van houdbaarheid in de keten champignons veroorzaakt problemen bij het afstemmen van vraag en aanbod. Een tijdelijke onbalans in de aanvoer van paddestoelen (weekend effect, onregelmatige productie) kan hierdoor moeilijk worden opgevangen. Een precieze afstemming tussen vraag en aanbod en voorspelbare (betere of beheerste) houdbaarheid is van cruciaal belang. Het project "Optimalisatie vochtvoorziening onder uitgroeiende champignons" is een vervolg op dit project. Twee telers hebben geprobeerd om een “super” kwaliteit te produceren van het ras S608 door alleen te letten op factoren die de kwaliteit positief beïnvloeden. Daarbij is hen gevraagd om niet te letten op de opbrengst of tijd van productie. In geen van de twee teelten die door elke teler is uitgevoerd bleek een superkwaliteit geproduceerd te worden. Blijkbaar spelen er veel factoren mee die de teler niet in de hand heeft. Uit het ketenonderzoek is gekomen dat het zo snel mogelijk afdekken van fust of bakjes en het zo snel mogelijk koelen het best is voor de kwaliteit van champignons. Wisselingen van temperatuur tijdens de keten is niet wenselijk maar koelen van te warm product is beter dan niet koelen om een temperatuurwisseling te voorkomen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.