Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 476820
Title Bodembeheer vraagt aandacht (interview met B. Kroonen en J. Verhoeven)
Author(s) Kroonen-Backbier, B.M.A.; Verhoeven, J.T.W.
Source De Maïsteler 12 (2014)38. - p. 18 - 19.
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) akkerbouw - maïs - vruchtbaarheid - bodemmoeheid - organische stof - bemesting - arable farming - maize - fertility - soil sickness - organic matter - fertilizer application
Categories Maize
Abstract Continu maïs telen is een aanslag op de vruchtbaarheid van de bodem. Een lagere organische stof aanvoer in combinatie met lagere bemestingsnormen zetten de opbrengst van maïs ernstig onder druk. Werken aan een beter vanggewas, structuurproblemen oplossen en slim bemesten zijn het advies.Lukt het ook met de nieuwe gebruiksnorm van 112 kilo stikstof? “Een hele uitdaging”, zegt Brigitte Kroonen, onderzoeker in Vredepeel bij PPO van WageningenUR. “Een al te groot opbrengstverlies is te voorkomen als de bodemvruchtbaarheid en het bodembeheer top zijn.” “Een gezonde bodem is de basis voor gezond groeiende planten”, geeft John Verhoeven, projectleider onderzoeker bodem, water en bemesting bij Wageningen UR aan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.