Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 476824
Title Pleksgewijs en met precisie spuiten in gewas
Author(s) Zande, J.C. van de
Source Kas techniek (2014)7. - p. 70 - 72.
Department(s) Agro Field Technology Innovations
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) glastuinbouw - kastechniek - gewasbescherming - pleksgewijs spuiten - sensors - aangepaste technologie - innovaties - computertechnieken - spuitapparaten - greenhouse horticulture - greenhouse technology - plant protection - spot spraying - sensors - appropriate technology - innovations - computer techniques - sprayers
Categories Horticulture / Plant and Crop Protection (General)
Abstract In het Gezonde Kas-project zijn voor de glastuinbouw nieuwe toedieningstechnieken ontwikkeld. De oorsprong van deze technieken ligt in de buitenteelt waar precisielandbouw zich snel ontwikkelt. Precisie spuittechnieken kunnen op basis van eerder opgenomen gewaskaarten of direct aangestuurd worden door sensoren die de gewastoestand waarnemen, of de aanwezigheid van onkruiden of ziekten pleksgewijs met aangepaste doseringen bespuitingen uitvoeren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.