Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 476861
Title Ex ante evaluatie wetsvoorstel; Verantwoorde groei melkveehouderij
Author(s) Koeijer, T.J. de; Blokland, P.W.; Helming, J.F.M.; Luesink, H.H.
Source Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2014-019) - 34
Department(s) Performance and Impact Agrosectors
International Policy
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) landbouwbeleid - landbouwsector - melkveehouderij - melkveebedrijven - mestbeleid - melkkoeien - quota's - dierlijke meststoffen - grondprijzen - milieueffect - agricultural policy - agricultural sector - dairy farming - dairy farms - manure policy - dairy cows - quotas - animal manures - land prices - environmental impact
Categories Agricultural Policy / Cattle
Abstract Dit onderzoek is een ex ante analyse van de effecten voor de periode 2015 - 2020 van het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft aangegeven geen ongebreidelde groei van de melkveehouderij te willen als in 2015 het melkquotum verdwijnt en heeft daarom het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij ingediend. Met dit wetsvoorstel stelt de staatsecretaris aanvullende voorwaarden aan de groei van de melkveehouderij. Het wetsvoorstel moet per 1 januari 2015 van kracht worden. De Tweede Kamer wil weten wat de effecten zijn van het verdwijnen van het melkquotum en het effect van de aanvullende voorwaarden. De effecten gelden voor de melkveehouderij evenals voor de varkenshouderij in verband met de mogelijke beïnvloeding van de mestmarkt. De voorwaarde die verbonden wordt aan groei van de melkveehouderij is dat bedrijven met melkvee de extra mest die zij ten opzichte van het referentiejaar 2013 gaan produceren op het eigen bedrijf moeten kunnen afzetten of moeten laten verwerken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.