Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 477004
Title Combineren van regionale opgaven bespaart overheden tijd en geld
Author(s) Linderhof, V.G.M.; Michels, R.; Reinhard, A.J.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Notitie ) - 30
Department(s) Green Economy and Landuse
LEI Regional economy & land use
Agricultural Economics and Rural Policy
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) regionale planning - gebiedsontwikkeling - waterbeheer - kosten-batenanalyse - noord-brabant - regional planning - area development - water management - cost benefit analysis - noord-brabant
Categories Land Use Planning / Hydrology
Abstract Bestuurders staan voor verschillende beleidsopgaven in gebieden, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Deltaprogramma, Natura 2000 en beleid op het gebied van infrastructuur en ruimte. De beleidscycli van deze regionale opgaven verlopen vaak niet parallel en de verantwoordelijke overheden (Rijk, provincie, gemeente of waterschap) verschillen per beleidsopgave. Afstemming van regionale opgaven van verschillende overheden, in verschillende fasen van het gebiedsproces, biedt voordelen. Deze resultaten zijn gebaseerd op de cases Sarsven en de Banen (nabij Nederweert) en de Vierde Bergboezem (nabij Breda).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.