Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 477138
Title Klimaatverandering en hittestress bij psychiatrische patiënten
Author(s) Jacobs, C.M.J.; Hove, L.W.A. van; Moors, E.J.; Nowak, S.J.M.; Snep, R.P.A.; Wentink, C.Q.
Source In: Proceedings van Nederlands Congres Volksgezondheid 2014 : Perspectieven op de volksgezondheid. - - p. 17 - 17.
Event Nederlands Congres Volksgezondheid 2014, Rotterdam, Nederland, 2014-04-10/2014-04-11
Department(s) Climate Resilience
Meteorology and Air Quality
Earth System Science
Health and Society
WASS
WIMEK
Publication type Abstract in scientific journal or proceedings
Publication year 2014
Abstract [Achtergrond en doel] Klimaatscenario’s suggereren dat hittegolven in de toekomst vaker voorkomen en langer duren. Dat kan leiden tot toenemende hittestress en verhoogde mortaliteit onder de bevolking. In steden blijven de nachttemperaturen relatief hoog en zijn dergelijke effecten extra voelbaar. Verhoogde mortaliteit wordt vooral verwacht bij kwetsbare stadsbewoners, waaronder psychiatrische patiënten. Deze studie verkent voor deze groep stadsbewoners de gevolgen van toenemende hitte en doet suggesties voor mitigatie van negatieve effecten. [Methode] Via een analyse van het hedendaagse klimaat is het huidige thermische comfort in Nederlandse steden bepaald. Vervolgens zijn effecten van klimaatverandering op thermisch comfort en hittestress geschat. De kwetsbaarheid van psychiatrische patiënten voor hittestress is door literatuurstudie in kaart gebracht. Mitigatiemaatregelen tegen hittestress komen uit internationaal onderzoek naar de meerwaarde van groen voor klimaatadaptatie. [Resultaten] In het hedendaagse klimaat is in Nederlandse steden op een beperkt aantal dagen sprake van hittestress. Gezien de huidige karakteristiek van thermisch comfort kan het aantal dagen met hittestress in de toekomst snel oplopen. De wetenschappelijke literatuur is niet eenduidig over kwetsbaarheid van psychiatrische patiënten voor hitte maar tendeert naar een verhoogde kans op overlijden. Over het mechanisme achter deze kwetsbaarheid is weinig bekend. Dit impliceert extra onzekerheid over toe te passen drempelwaardes voor thermisch comfort en hittestress. Daardoor is vooral bij psychiatrische patiënten kwantificering van de omvang en intensiteit van het hittestress-probleem en reductie daarvan door adaptatiemaatregelen lastig. Wel blijkt in groene stadsomgevingen de hittestress over het algemeen minder te zijn. [Conclusies] Toenemende hittestress bij psychiatrische patiënten is vooral in steden een aandachtspunt. Meer onderzoek naar hun extra gevoeligheid en het achterliggend mechanisme is nodig om thermisch comfort van psychiatrische patiënten goed te kunnen schatten en hen te beschermen tegen hitteproblemen. Aandacht voor groen in de zorgomgeving kan in ieder geval helpen om negatieve gevolgen van hitte te verminderen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.