Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 477176
Title Uniform mondiaal dieet. De gevolgen voor de voedselzekerheid
Author(s) Struik, P.C.; Khoury, C.K.
Source eSup magazine 3 (2014)6. - ISSN 2213-7572 - p. 13 - 15.
Department(s) Centre for Crop Systems Analysis
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Abstract De gemiddelde diëten per land gaan wereldwijd steeds meer op elkaar lijken en zijn steeds meer gebaseerd op een beperkt aantal dominante gewassen. Zo ontstaat er een uniform, mondiaal dieet, met daarin vooral westerse stapelgewassen. Dit dieet wordt aangevuld met enkele gewassen die de laatste jaren sterk in opkomst zijn, zoals soja en oliepalm. Een dergelijk dieet bevat meer energie dan goed voor ons is. De uitkomsten in onderhavig onderzoek zijn gebaseerd op FAO-gegevens met betrekking tot de ontwikkelingen in voedselvoorziening voor honderdvijftig landen over de laatste vijftig jaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.