Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 477324
Title Wat zijn de effecten van een open basisregistratie topografie na twee jaar?
Author(s) Bregt, A.K.; Grus, L.; Eertink, D.
Source Wageningen : Wageningen University - 50
Department(s) Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
PE&RC
Publication type Scientific report
Publication year 2014
Keyword(s) topografie - kadasters - ruimtelijke databases - nuttig gebruik - burgers - bedrijven - inventarisaties - topography - cadastres - spatial databases - utilization - citizens - businesses - inventories
Categories Geographical Information Systems
Abstract Sinds 1 januari 2012 is basisregistratie topografie (BRT) vrij beschikbaar voor burgers. Wat het effect is op het gebruik is echter onbekend. Een monitor is ontwikkeld door Kadaster samen met Wageningen UR. Het bestand wordt meer gebruikt, bedrijven en ook burgers beginnen met het ontwikkelen van toegevoegde waarde producten en administratieve lasten voor overheidsorganisaties zijn afgenomen. Ook door het Kadaster wordt een open BRT als positief ervaren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.