Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 477456
Title Overzicht van de LEI-publicaties 2006-2010
Author(s) Tap, H.
Source Den Haag : LEI - 40
Department(s) LEI Internationaal Beleid
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) publicaties - rapporten - overzichten - agrarische economie - landbouwkundig onderzoek - bibliografieën - nederland - publications - reports - reviews - agricultural economics - agricultural research - bibliographies - netherlands
Categories Bibliographies (General) / Agricultural Economics (General)
Abstract Overzicht van de LEI-publicaties van 2006-2010. De resultaten van het LEI- onderzoek zijn voor het overgrote deel vrij toegankelijk voor iedereen die daar belang in stelt. De publicaties waarin zij worden vastgelegd, zijn zowel in gedrukte vorm verkrijgbaar als digitaal via internet. (www.lei.wur.nl) Een beperkt aantal vertrouwelijke rapporten of nota’s wordt op verzoek alleen aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld en sommige achtergronddocumenten zijn niet opgenomen in de reeks openbare rapporten, maar wel op verzoek verkrijgbaar. De elektronische nieuwsbrief LEI Actueel biedt wekelijks recente informatie over het LEI-onderzoek. Deze publicatie is het vervolg van Overzichten van de LEI- publicaties 1940-2000 en 2000-2005
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.