Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 477619
Title Ecologie stengelaaltjes
Author(s) Vreeburg, P.J.M.; Dees, R.H.L.; Doorn, J. van; Boer, F.A. de
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 27
Department(s) Flower Bulbs
Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) bloembollen - plantenplagen - nematoda - ditylenchus dipsaci - detectie - methodologie - identificatie - levenscyclus - dierecologie - ornamental bulbs - plant pests - nematoda - ditylenchus dipsaci - detection - methodology - identification - life cycle - animal ecology
Categories Bulb and Tuber Flowers / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Bij een besmetting met stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) in bolgewassen is de economische schade groot, omdat het een quarantaine-organisme betreft. Binnen deze aaltjessoort zijn verschillende rassen te onderscheiden, met elk een andere waardplantenreeks. Het tulpenstengelaaltje heeft de breedste waardplantenreeks en is daarmee ook het meest gevreesde ras. Om onderzoek te doen naar de overleving, verspreiding en bestrijding van stengelaaltjes, zijn technieken nodig voor rassenidentificatie, in stand houding en vermeerdering van de aaltjes. Het ontbreken van geschikte technieken vormt een grote belemmering voor het onderzoek. Dit project heeft nieuwe methoden opgeleverd voor de bewaring en detectie van (tulpen-)stengelaaltjes.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.