Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 477756
Title Graslandmanagement met lage kosten kan, maar vereist aandacht [extra bijlage: Lagekosten- High-techbedrijf]
Author(s) Holshof, G.
Source V-focus 4 (2007)2. - ISSN 1574-1575 - p. 14 - 15.
Department(s) Wageningen Livestock Research
Animal Nutrition
LR - Environment
Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) melkveehouderij - graslandbeheer - weiden - beweidingssystemen - onderzoeksinstituten - proefbedrijven - melkproductiekosten - landbouwkundig onderzoek - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - grassland management - pastures - grazing systems - research institutes - pilot farms - milk production costs - agricultural research - farm management
Categories Farm Management / Grasslands / Cattle
Abstract De kostprijs heeft ook bij het graslandmanagement op het Lagekostenbedrijf een rol gespeeld. Door toename van de veebezetting was steeds meer ruwvoer van eigen bedrijf nodig, waardoor een hoge productie van het grasland van steeds groter belang werd. Het vinden van de juiste balans bleek echter niet altijd even gemakkelijk
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.