Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 477757
Title Verwantschap en herkomst van de Limburgse populaties van het Wild zwijn
Author(s) Groot, G.A. de; Jansman, H.A.H.; Hofmeester, T.R.
Source Natuurhistorisch Maandblad 103 (2014)7. - ISSN 0028-1107 - p. 177 - 182.
Department(s) Animal Ecology
Wildlife Ecology and Conservation
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) fauna - wilde varkens - habitats - inventarisaties - monitoring - limburg - fauna - wild pigs - habitats - inventories - monitoring - limburg
Categories Nature Management (General)
Abstract Het Wild zwijn (Sus scofa) mag in Limburg officieel alleen voorkomen in Nationaal Park De Meinweg en een deel van het Meerlebroek ten noorden van Swalmen. Hierbuiten geldt een nulstandbeleid: zwijnen worden in principe niet getolereerd en mogen worden afgeschoten. Op veel plaatsen in dit nulstandgebied worden echter Wilde zwijnen waargenomen en hun aantallen nemen bovendien toe. Deels betreft het mogelijk rondzwervende dieren uit De Meinweg, Duitsland of België, maar het idee bestaat inmiddels op meerdere plaatsen sprake is van zelfstandige lokale populaties. De Provincie Limburg vroeg Alterra om onderzoek te doen naar de dynamiek van deze nieuwe populaties en om hun herkomst te achterhalen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.