Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 477959
Title Ecologische gevolgen van bollenteelt op de Veluwe : bureaustudie naar omvang bollenteelt, bestrijdingsmiddelengebruik en mogelijke effecten op natuur
Author(s) Lahr, J.; Smidt, R.A.; Vink, C.; Lange, M. de; Deneer, J.W.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 4542)
Department(s) Animal Ecology
Spatial Knowledge Systems
Environmental Risk Assessment
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) landbouw bedrijven - bloembollen - oppervlakte (areaal) - landbouw en milieu - pesticiden - drift - emissie - natura 2000 - risicoschatting - nadelige gevolgen - veluwe - farming - ornamental bulbs - acreage - agriculture and environment - pesticides - emission - risk assessment - adverse effects
Categories Nature Management (General) / Environmental Pollution
Abstract Naar aanleiding van een vraag van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Gelderland is een korte bureaustudie uitgevoerd naar de mogelijke ecologische gevolgen van bollenteelt op de Veluwe voor Natura 2000-doelen. De vraagstelling spitste zich toe op een aantal onderdelen: omvang van de bollenteelt op de Veluwe, ontwikkelingstrend van bollenteelt op de Veluwe, verschillen in bestrijdingsmiddelengebruik tussen 'normale' akkerbouw (maïs, aardappelen, graan) en bollenteelt en mogelijke nadelige effecten op aangrenzende natuur via verwaaiing, uitspoeling of anderszins.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.