Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 477973
Title Effect van ozontoepassing in lange bewaring Conference
Author(s) Geijn, F.G. van de
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1321) - ISBN 9789461732620 - 13
Department(s) Post Harvest Technology
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) fruitteelt - gewasbescherming - chemische bewaring - houdbaarheid (kwaliteit) - peren - vruchtrot - bewaarziekten - ozon - bewaarfysiologie - fruit growing - plant protection - chemical preservation - keeping quality - pears - fruit rots - storage disorders - ozone - postharvest physiology
Categories Plant and Crop Protection (General) / Apples, Pears
Abstract Ozon toepassing heeft op basis van deze proef en voorliggende ervaringen geen grote effecten in de reductie van rot en schimmels bij langdurige Conference bewaring. Gezien het beperkte effect op rot onderdrukking op één van de herkomsten met een hoger aantastingspercentage rot kan ook niet gesteld worden dat ozon geheel geen effect heeft. Elektrolyse water in de kwaliteit zoals voor deze proef gebruikt heeft een sterk nadelig effect op de kwaliteit door het optreden van een schilverkleuring (scald achtig). In positieve zin zijn geen kwaliteitsvoordelen opgedaan dus kan gesteld worden dat deze techniek niet kansrijk is. In technische zin blijkt het mogelijk om CA bewaring te combineren met een dosering van ozon. Bij desgewenste hogere ozon concentraties zullen de CA condities waarschijnlijk wel beïnvloed worden door teveel O3 inbreng.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.