Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 478043
Title Warmwaterbehandeling van tulpen 2014 : Voortzetting van onderzoek (5e jaar) naar temperatuurtolerantie van tulpenbollen en de doding van stengelaaltjes in narcissen en tulpen
Author(s) Dam, M.F.N. van
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 27
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) tulpen - ditylenchus dipsaci - warmtebehandeling - heetwaterbehandeling - bestrijdingsmethoden - kritische temperatuur - cultivars - koken - tulips - ditylenchus dipsaci - heat treatment - hot water treatment - control methods - critical temperature - cultivars - boiling
Categories Tulips / Plant and Crop Protection (General)
Abstract De afgelopen jaren is er met succes onderzoek gedaan naar het vinden van een werkbare methode om tulpenstengelaaltjes in tulpen te bestrijden door een warmwaterbehandeling. Tulpen blijken redelijk bestand tegen koken gedurende 4 uur bij 47 en 48°C en er is 100% aaltjesdoding bij 48°C. Er treedt opbrengstver-lies op door de behandeling bij deze temperaturen, maar door een hoge voorwarmte te geven wordt dat verlies beperkt. Hiermee is er een alternatief gevonden voor het nu verplicht vernietigen van een partij na constatering van aaltjesziekte. Het onderzoek richtte zich de eerste jaren op een goede behandelwijze waarbij de tulpen zo weinig mogelijk opbrengst verliezen en waarbij tevens de aaltjesdoding 100% is. Daarna werd een serie van 8 cultivars getest om te zien of cultivars verschillend reageren. Daaruit kwam voor het eerst naar voren dat er t.a.v. opbrengstverlies gevoelige en ongevoelige cultivars zijn. In het afgelopen jaar werd nog met 4 cultivars gewerkt. Er werd in dit onderzoek ook getest of koken zonder voorwarmte en voorweken, direct na rooien een mogelijk oplossing was. Hiermee kan de procedure mogelijk worden vereenvoudigd. Er werden andere temperaturen gegeven 1, 2 en 3 uur bij 43 of 45°C aan dezelfde 4 cultivars als die hierboven worden genoemd. Kookschade werd hierbij waargenomen vanaf 3 uur 45°C. Dat bleek ook de behandeling te zijn die minstens gegeven moet worden om goede aaltjesdoding te krijgen. Warmwaterbehandeling zonder voorwarmte is nog geen toegelaten methode voor aaltjeszieke partijen. De opbrengstverliezen van deze behandeling zullen sterk afhangen van de temperaturen in de grond op het moment van rooien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.