Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 478184
Title Innovatieve dijken als strategie voor een veilig en aantrekkelijk Waddengebied : Samenvatting van het Deltaprogramma Waddengebied onderzoek naar innovatieve dijken
Author(s) Loon-Steensma, J.M. van; Schelfhout, H.A.; Hattum, T. van; Smale, A.; Gözüberk, I.; Dijken, M. van
Source [Den Haag] : Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Alterra-rapport 2535) - 52
Department(s) DIR Directiestaf
Earth System Science
Integraal water-en stroomgeb.management
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) dijken - veiligheid - landschap - natuurwaarde - meervoudig gebruik - waddenzee - innovaties - dykes - safety - landscape - natural value - multiple use - wadden sea - innovations
Categories Nature Management (General)
Abstract In opdracht van het Deltaprogramma Waddengebied zijn diverse studies uitgevoerd naar de kansen voor innovatieve dijkconcepten in het Waddengebied. Daarbij is de toepasbaarheid en effectiviteit voor de waterveiligheid verkend en is de meerwaarde voor natuur, landschap en recreatie van innovatieve dijkconcepten in het Waddengebied in beeld gebracht. In dit rapport worden de belangrijkste bevindingen uit deze studies samengevat met als doel de state of the art kennis en inzichten rond innovatieve dijkconcepten in het Waddengebied te schetsen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.