Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 478223
Title Naar een herziening van kali-advies grasland
Author(s) Bussink, D.W.; Schöll, L. van; Draai, H. van der; Middelkoop, J.C. van; Holshof, G.
Source Wageningen : NMI-AGRO / Wageningen UR (Soil for life 1421.N.10) - 63
Department(s) Animal Production Systems
Animal Nutrition
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) graslanden - kalium - bemesting - grondanalyse - mestbehoeftebepaling - grasslands - potassium - fertilizer application - soil analysis - fertilizer requirement determination
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Voor een optimale grasgroei moet K op het juiste moment in voldoende mate aanwezig zijn. Tegelijkertijd dient een te hoog aanbod van K te worden voorkomen om nadelige effecten voor de diergezondheid te vermijden. Het vigerende kalibemestingsadvies is gebaseerd op proeven uit de jaren vijftig en zestig met zware eerste sneden. Het advies is na 1976 vrijwel niet meer gewijzigd. Sindsdien is de landbouw sterk gewijzigd en zijn er nieuwe methoden voor grondonderzoek ontwikkeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.